Okuma süresi: 4 dakika | 11 Ağustos 2022 | Yazar: Emre Yardımcı 

Red Hat OpenShift Local

Eskiden Red Hat CodeReady Containers olarak bilinen şuan ise Red Hat’in OpenShift Local olarak isimlendirdiği, yazılımcılar için kolay kurulabilir ve erişilebilir bir OpenShift ortamı sağlayan nokta atışı bir çözüm. Tek node ile ayağa kalkan OpenShift Local, yazılımcıların cloud native geliştirme süreçlerini ve testlerini hızlandırmak için tasarlanmıştır.

 

Bu yazımızda ise Windows 11 üzerine kurulumunu ve erişimlerini anlatacağız. OpenShift Local ile çalışmak için CodeReady Containers kısaltması olan “crc” cli aracını kullanacağız. Unutulmamalıdır ki OpenShift Local ile kurucak olan cluster bir ephemeral cluster olup production ortamlarda kullanılmamalıdır.

 

Kurulum otomatik olarak “*.crc.testing” domaini kullanmaktadır ve 172 IP bloğu ile çalışmaktadır.

 

OpenShift Cluster minimum olarak aşağıdaki kaynakları beklemektedir. Bu kaynakaların sağlanamaması durumunda kurulum hata almaktadır.

  • 4 CPU
  • 9 GB memory
  • 35 GB storage

Kurulum Adımları

Öncelikle bu link üzerinden Red Hat hesabınız ile birlikte indirme sağlayabilirsiniz. İndirirme işlemi öncesi Windows işletim sistemi seçilmesi gerekmektedir. Daha sonra ise “Pull Secret” dosyanızı indirmeyi unutmayınız. Kurulum sırasında bu secret, crc cli tarafından talep edilecektir.

 

İndirilen zip dosyası içerisindeki crc-windows-amd64.msi kurulumu çalıştırılır. Daha sonra aşağıdaki adımlar takip edilerek kurulum tamamlanır.

Redhat1

Şekil 1 – Kurulum

Şekil 2 – Kurulum

Şekil 3 – Kurulum

Şekil 4 – Kurulum

Şekil 5 – Kurulum

Şekil 6 – Kurulum

Kurulum tamamlandığında crc cli yüklenmiş olacaktır. Bunu admin olarak açtığımız bir powershell üzerinden test edebiliriz;

Şekil 7 – CRC CLI

Eğer crc cli çalışmıyor ise Search -> Edit the system environment variables -> Advanced -> Environment Variables -> Path -> Edit -> New adımlarını takip ederek aşağıdaki kurulum dizinini siz ekleyebilirsiniz;

Şekil 8 – CRC Dizini

Daha sonra bir powershell açıyoruz. Powershell normal kullanıcı haklarıyla açılmalıdır(yönetici haklarıyla açmayınız). “crc setup” komutu ile kurulumu başlatıyoruz. Crc setup komutu ön kontrolleri yaparak minimum isterleri control ediyor. Eğer minimum isterler ile windows makineniz üzerinde bir uyuşmazlık olursa kurulumu hata alarak sonlanacaktır.


PS C:\Users\emre.yardimci> crc setup

INFO Using bundle path C:\Users\emre.yardimci\.crc\cache\crc_hyperv_4.10.22_amd64.crcbundle

INFO Checking if current user is in Hyper-V Admins group

INFO Checking if CRC bundle is extracted in ‘$HOME/.crc’

INFO Checking if C:\Users\emre.yardimci\.crc\cache\crc_hyperv_4.10.22_amd64.crcbundle exists

INFO Checking if the daemon task is installed

INFO Checking if the daemon task is running

INFO Running the daemon task

INFO Checking admin helper service is running

Your system is correctly setup for using CRC. Use ‘crc start’ to start the instance

 

Daha sonra ise “crc start” ile birlikte cluster’ımızı çalıştırıyoruz. Komut size interaktif bir şekilde daha önce indirdiğimiz “pull secret” token bilgisini soracaktır. Ayrıca cluster için HOST tanımlara yaparak clustera erişilebilir hale geliyor.

 

PS C:\Users\emre.yardimci> crc start

INFO Checking if running in a shell with administrator rights

INFO Checking Windows 10 release

INFO Checking Windows edition

INFO Checking if Hyper-V is installed and operational

INFO Checking if crc-users group exists

INFO Checking if current user is in Hyper-V Admins group

INFO Checking if Hyper-V service is enabled

INFO Checking if vsock is correctly configured

INFO Checking if the daemon task is installed

INFO Checking if the daemon task is running

INFO Checking admin helper service is running

INFO Loading bundle: crc_hyperv_4.10.22_amd64…

CRC requires a pull secret to download content from Red Hat.

You can copy it from the Pull Secret section of https://console.redhat.com/openshift/create/local.

? Please enter the pull secret *****************************************************************************************INFO Creating CRC VM for OpenShift 4.10.22

INFO Generating new SSH key pair…

INFO Generating new password for the kubeadmin user

INFO Starting CRC VM for OpenShift 4.10.22

INFO CRC instance is running with IP 127.0.0.1

INFO CRC VM is running

INFO Updating authorized keys…

INFO Check internal and public DNS query…

INFO Check DNS query from host…

WARN Failed to query DNS from host: lookup foo.apps-crc.testing: no such host

INFO Verifying validity of the kubelet certificates…

INFO Starting OpenShift kubelet service

INFO Kubelet client certificate has expired, renewing it… [will take up to 8 minutes]

INFO Kubelet serving certificate has expired, waiting for automatic renewal… [will take up to 8 minutes]

INFO Waiting for kube-apiserver availability… [takes around 2min]

INFO Adding user‘s pull secret to the cluster…

INFO Updating SSH key to machine config resource…

INFO Waiting for user’s pull secret part of instance disk…

INFO Changing the password for the kubeadmin user

INFO Updating cluster ID…

INFO Updating root CA cert to admin-kubeconfig-client-ca configmap…

INFO Starting OpenShift cluster… [waiting for the cluster to stabilize]

INFO 3 operators are progressing: image-registry, kube-apiserver, openshift-controller-manager

INFO 3 operators are progressing: authentication, kube-apiserver, openshift-controller-manager

INFO Operator kube-apiserver is progressing

INFO Operator authentication is not yet available

INFO Operator authentication is not yet available

INFO All operators are available. Ensuring stability…

INFO Operators are stable (2/3)…

INFO Operators are stable (3/3)…

INFO Adding crc-admin and crc-developer contexts to kubeconfig…

 

 

Komut tamamlandığında aşağıdaki bilgileri sağlayacaktır. Bu bilgileri saklayınız. Eğer bilgileri kaybederseniz tekrar “crc start” yazmanız durumunda aynı bilgileri tekrar sağlayacaktır.

 

Started the OpenShift cluster.

 

The server is accessible via web console at:

  https://console-openshift-console.apps-crc.testing

 

Log in as administrator:

  Username: kubeadmin

  Password: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

 

Log in as user:

  Username: developer

  Password: developer

 

Use the ‘oc’ command line interface:

  PS> & crc oc-env | Invoke-Expression

  PS> oc login -u developer https://api.crc.testing:6443

 

Şekil 9 – OpenShift Local Konsol

Diğer CRC Komutları

crc start –log-level debug | sanal makineyi başlatırken hata almanız durumunda debug mod ile hata incelemesi yapabilirsiniz.

crc stop | sanal makineyi durdurmanızı sağlar.

crc delete | sanal makinenin silinmesini sağlar.

crc cleanup | tüm crc ayarlarını temizler.

crc config | get, set, unset veya view gibi alt komutlar ile crc konfigürasyonlarını yönetmenizi sağlar.

crc config view | tüm crc konfigürasyonlarını listelemenizi sağlar.

crc status | sanal makinenizin durumunu gösterir.

crc version | cli, Podman ve OCP versiyon bilgilerini görebilirsiniz.

crc console | OCP web konsolunu varsayılan tarayıcı üzerinde açar.

crc console –credentials | OCP cluster admin ve developer kullanıcı bilgilerini sağlar.

Dip Not

CoreOS OCP sunucusuna ise “Hyper-V Manager” kullanarak erişebilirsiniz. Sanal makineye “Connect” diyerek terminalini açabilirsiniz.

Şekil 10 – CoreOS Sanal Makine

Kaynaklar

https://developers.redhat.com/products/openshift-local/overview

https://developers.redhat.com/blog/2019/09/05/red-hat-openshift-4-on-your-laptop-introducing-red-hat-codeready-containers

https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_openshift_local/2.5


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.