DevSecOps bir ürün, çözüm, standart veya “framework” değildir. DevSecOps, BT için yeni bir vizyon ve uygulama geliştiricilerle BT Operasyon birimleri arasında birlikte çalışma, iletişim ve bütünleşmeyi sağlayan operasyonel bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımla uygulama geliştirme ve devreye alma süreçleri organizasyonel etkileşimler göz önüne alınarak yürütülür. Böylelikle geliştirilen uygulamaların hızlı ve kolay bir şekilde hazırlanıp devreye alınması sağlanır.

DevSecOps’un sağladıkları:

  • Uygulamaların düşük hata oranıyla kısa süre ve aralıklarda devreye alınabilmesi
  • İnsan hataların en aza indirgenmesi
  • Operasyonel sorunların daha hızlı çözülmesi
  • Uygulamaların yeni versiyonlarının hızla ve otomatize edilmiş bir şekilde ortaya çıkarılabilmesi

Hizmet sağlayıcı bir şirket olan QUASYS’te uzman DevSecOps takımımız ile altyapılarını, uygulama geliştirme süreçlerini oluşturup, yönetmek ve izlemek ihtiyacı olan müşterilerimiz için çözümler üretiyoruz.  Öncelikle işlerine yarayacak doğru DevSecOps stratejilerini kurguluyoruz. Ortaya konan stratejilere en uygun DevSecOps çözümlerini ve bu çözümlerin devreye alınması için gereken danışmanlık ve eğitim hizmetlerini sağlıyoruz.

Danışmanlık modelimiz şu temel adımlardan oluşuyor:

  • Değerlendirme
  • Planlama
  • İşletim
  • Düzeltme
  • Kalite ölçümü

İş birimlerinden taleplerin toplanmasından, uygulamanın geliştirilmesi, test edilmesi ve operasyona devredilerek, yönetilmesine kadar DevSecOps’un her aşamada yanınızdayız.