Yeni Nesil Güvenlik

Yeni teknolojiler birçok açıdan yaklaşılması gereken güvenlik problemlerini kendi beraberinde getiriyor. Eskiden trafiğin aktığı yön ve kapılar belliyken, güncel teknolojilerin oluşturduğu doğu-batı trafiği, open banking örneği, zorunlu olarak açık bırakılması gereken sayısız API kapıları uçsuz bucaksız bir trafik dünyasını oluşturdu. Buna ek olarak kullanıcıların bilgilerinin depolanması ve erişimlerinin kontrol edilmesi, secret güvenliği, DevOps yaklaşımları ve yasal uygunluk kriterleri yazılımları çok özelleşmiş parçalara bölünmeye yöneltti. Quasys olarak, güvenlik sistemlerinizi oluştururken ihtiyaç duyacağınız bu parçaları adeta yapboz gibi tamamlamanızda destek sunarak akıcı ve iyi tasarlanmış bir sistem kurmanızı sağlıyoruz.

Kubernetes

Kubernetes sunduklarıyla container dünyasının de-facto standardı olmayı başardı. İşleyişi monolitik legacy sistemlerden çok farklı olduğundan, getirdiklerinden yararlanmanız için altyapılarınızı Kubernetes tabanlı çözümlere uyarlayarak modernize etmeniz gerekiyorsa, bu sürecin uçtan uca tasarlanması ve tasarlanırken güvenlik, ölçeklenebilirlik verimlilik ve birçok faktörde best-practice’ların kullanılması için uzman takımımızdan destek alabilirsiniz.

Uygulama Modernizasyonu

Değişen iş gereksinimlerine uyum sağlamanız için var olan uygulamalarınızda gereken değişikliklerin sağlanması ve uygulamalarınızın mikro servis mimarisi temel alınarak yeni nesil yaklaşımlarla tasarlanmasında size yardımcı olabiliriz.

DevSecOps

DevSecOps bir ürün, çözüm, standart veya “framework” değildir. DevSecOps, BT için yeni bir vizyon ve uygulama geliştiricilerle BT Operasyon birimleri arasında birlikte çalışma, iletişim ve bütünleşmeyi sağlayan operasyonel bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımla uygulama geliştirme ve devreye alma süreçleri organizasyonel etkileşimler göz önüne alınarak yürütülür. Böylelikle geliştirilen uygulamaların hızlı ve kolay bir şekilde hazırlanıp devreye alınması sağlanır.

DevSecOps’un sağladıkları:

  • Uygulamaların düşük hata oranıyla kısa süre ve aralıklarda devreye alınabilmesi
  • İnsan hataların en aza indirgenmesi
  • Operasyonel sorunların daha hızlı çözülmesi
  • Uygulamaların yeni versiyonlarının hızla ve otomatize edilmiş bir şekilde ortaya çıkarılabilmesi

Otomasyon

IT ekiplerinizin iş yükünü en aza indirgemenizi sağlayan otomasyon çözümleri beraberinde kolaylığı, maliyetlerin düşürülmesi, hata ihtimalinin minimize edilmesi, istikrarlı çözümler alınması gibi birçok konuda avantaj sağlar. Her türlü süreç otomasyon çözümleriyle desteklenebileceğinden, olası kazançlar listelendiğinde birbirini tetikleyen ve tüm süreçlerinizi akıcı hale getirecek bir sonuç elde edebilirsiniz.

İhtiyacınız olan her türlü çözüm için;